Cơ quan thường trực: UBND xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ