Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 354 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Văn Đóa

Chủ tịch MTTQ

0384190118

2.

Đinh Văn Minh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0354469573

3.

Đinh Văn Chí

Chủ tịch Hội nông dân

0396649908

4.

Hà Thị Thu Trang

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0369385562

5.

Phùng Thị Nhất

Bí thư Đoàn Thanh niên

0982140414

6.

Đinh Văn Lý

Trưởng Công an x

0976207498

7.

Đinh Xuân Tề

Chỉ huy trưởng BCH QS

0384420800

8.

Đinh Văn Toán

Tư pháp - Hộ tịch

0386697353

9.

Hà Thị Hồng Lương

Tư pháp - Hộ tịch

0972412198

10.

Đinh Văn Tỉnh

Văn phòng - thống kê

0384243097

11.

Đinh Xuân Khải

Văn phòng - thống kê

0866029925

12.

Đinh Văn Khẩn

Văn phòng - thống kê

0986309405

13.

Đinh Viết Cường

Tài chính - Kế toán

0987130954

14.

Phùng Thị Thịnh

Tài chính - Kế toán

0367136333

15.

Hà Minh Luyện

Địa chính - Đất đai

0384184708

16.

Đinh Quốc Thi

Địa chính - GTXD

0962840116

17.

Vũ Ngọc Sỹ

Địa chính Nông nghiệp

0981210678

18.

Đinh Thị Loan

VH - XH

0984393476

19.

Đinh Văn Truyền

VH - LĐTBXH

0983922312

20.

Đinh Viết Hùng

Dân số

0965833811