Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 351 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Văn Lúa

Chủ tịch HĐND

0339168666

2.

Đinh Văn Lâm

Phó chủ tịch HĐND

0986779380