Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 444 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Văn Lúa

Bí thư Đảng ủy

0339168666

2.

Nguyễn Xuân Thành

P. Bí thư Đảng ủy

0376870119

3.

Đinh Ngọc Trai

P. Bí thư Đảng ủy

0972817691